09.663.98.663 metaseo.infor@gmail.com

Bảng giá dịch vụ Digital marketing

Chỉ từ 800.000đ/ngày Chỉ từ 800.000đ/ngày

Facebook Ads

 • Phí dịch vụ chỉ từ 10% ngân sách
 • Quảng cáo Fanpage trên FACEBOOK cài đặt nội dung, tối ưu hiệu suất
 • Content đa dạng, thu hút Khách hàng
 • Kiểm soát chi phí hiệu quả
 • Minh bạch ngân sách quảng cáo
Chỉ từ 200.000đ/ngày Chỉ từ 200.000đ/ngày

Google Ads

 • Phí dịch vụ chỉ từ 12% Ngân sách
 • Cài đặt Quảng Cáo chuẩn
 • Tối ưu hiệu quả liên tục
 • Bao gồm Search, Shopping
 • Báo cáo hiệu quả hàng tuần
 • Minh bạch ngân sách quảng cáo
Chỉ từ 2.4 triệu/tài khoản Chỉ từ 2.4 triệu/tài khoản

Setup tài khoản

 • Setup chiến dịch chuẩn Google
 • Cài đặt Google Analytics
 • Cài đặt Google Tag Manager
 • Cài đặt theo dõi chuyển đổi
 • Chuẩn tối ưu, Logic.
 • Bàn giao đầy đủ trong 3 ngày
 • Hỗ trợ tối ưu sau setup

Bảng giá dịch vụ quảng cáo google search(tìm kiếm)

Tên gói quảng cáo Gói Basic Gói Advance Gói Premium
Ngân sách quảng cáo <30.000.000đ 30.000.000đ - 100.000.000đ > 100.000.000đ
Phí setup 6.000.000đ 3.000.000đ 6.000.000đ Miễn phí 6.000.000đ Miễn phí
Phí vận hành quảng cáo 10% 10% 8%
Đầu việc triển khai
Nghiên cứu bộ từ khóa
Tư vấn chiến lược chạy quảng cáo
Phân tích và đánh giá chất lượng website
Cài đặt chuyển đồi(Gọi điện, nhắn tin zalo, Chat facebook, đặt hàng, đăng ký Form)
Kết nối chuyển đổi với tài khoản quảng cáo
Kết nối tài khoản quảng cáo với google analytics
Kết nối tài khoản quảng cáo với google my business
Lên 3 nội dung quảng cáo cho chiến dịch Đạt điểm tuyệt đối Đạt điểm tuyệt đối Đạt điểm tuyệt đối
Bổ sung tiện ích mở rộng website
Bổ sung tiện ích mở rộng chú thích
Bổ sung tiện ích mở rộng cuộc gọi
Bổ sung tiện ích mở rộng địa điểm
Bổ sung tiện ích mở rộng cấu trúc
Tối ưu tiện ích mở rộng hình ảnh Không
Lựa chọn hình thức đầu thầu từ khóa phù hợp
Tối ưu ngân sách quảng cáo trong các chiến dịch và nhóm quảng cáo Hàng tuần Hàng ngày Hàng ngày
Remarketing đến tệp khách hàng đã từng vào website Không
Remarketing quảng cáo hiển thị(GDN) và quảng cáo youtube đến khách hàng đã từng vào website Không
Tối ưu bộ từ khóa chạy quảng cáo, phủ định các từ khóa user click không phù hợp Hàng tuần Hàng ngày Hàng ngày
Tối ưu điểm chiến dịch quảng cáo > 80 điểm >90 điểm 100 điểm
Báo cáo kết quả chạy quảng cáo Hàng tháng Hàng tuần Hàng ngày
Phân tích báo cáo chuyên sâu(nhân khẩu học, địa lý, thiết bị) Hàng tháng Hàng tuần Hàng tuần